Digimarkkinointi ? mitä se on ja kuinka se toimii?

Digitaalinen markkinointi  kansankielisesti digimarkkinointi on tuotteiden mainostamiseen, myymiseen ja palveluun liittyviä toimenpiteitä, jotka tapahtuvat verkossa erilaisilla alustoilla ja kanavilla. kanavia voivat olla esimerkiksi hakukoneet, sähköposti, wordpress-nettisivut ja erilaiset sosiaalisen median kanavat.

Digimarkkinoinnilla voi olla monenlaisia tavoitteita yrityksen tunnettuuden (brändin) lisäyksestä aina suoran konkreettisen myynnin lisäämiseen. Alla on englanninkielinen video digimarkkinoinnista.

Digimarkkinointi vs perinteinen markkinointi

Perinteiset markkinointikanavat ovat ns. ei verkon välityksellä tapahtuvaa markkinointia. Tällaisia ovat esimerkiksi Lehtimainokset-, televisio- ja radiomainokset. Keskeisimmät erot näiden kahden markkinointitavan välillä ovat: tulosten mitattavuus, kohdennettavuus ja hinta.

Yksi lehtimainos saattaa maksaa 10.000€ ja se näkyy kerran maakunnan ykköslehdessä satunnaisille lukijoille. Digimarkkinoinnin avulla vastaavalla summalla pystytään tuottamaan mainontaa pk-yrityksen tarpeisiin koko vuodeksi.

Verkossa tapahtuvan markkinoinnin hinta

Nettimainontaa pystytään toteuttamaan hyvinkin pienillä budjeteilla.  Pienissä yrityksissä digikampiksia voidaan lähteä toteuttamaan nopeasti ja ilman videotuotantoja ja suuria tuotantotiimejä. Ei tarvita painotaloja tai kalliita koneistoja ”tekemään markkinointimateriaaleja.”

Usein mainonnan budjetit kk-tasolla pk-yrityksillä pyörivät muutaman tuhanne euron kk-budjeteilla. Joskus jopa aivan paikallisesti 500-1500€ budjeteissa.

Markkinointitoimenpiteiden kohdennus digitaalisessa markkinoinnissa

Kohdennusta voidaan tehdä, maantieteellisten rajausten avulla, iän, sukupuolen, siviilisäädyn, asumismuoudon ja harrastusten avulla. Oikeastaan niin tarkasti, että kampanjoita pystytään näyttämään vain niille kohderyhmille joille tuote, tai palvelu on tarkoitettu.

Digimarkkinoinnin tuloksia saadaan mitattua todella tarkasti

Perinteisessä markkinoinnissa on hyvin vaikea nähdä kuinka markkinointikampanja oikeasti tuottaa. Digikampanjoista pystytään helposti näkemään analytiikan avulla, minkä verran se tuottaa vaikkapa yhteydenottoja verkkosivuilta, tai vaikka kauppaa verkkokaupassa. Näitä asioita ei perinteisen markkinoinnin avulla voida helposti mitata.

Digimarkkinointi mahdollistaa siis erittäin tarkan mitattavuuden, sillä käytännössä lähes kaikkea siihen liittyvää voidaan mitata. Analytiikkatyökalut näyttävät kaiken mahdollisen tiedon jota tarvitaan laadukkaiden johtopäätösten tuottamiseen markkinoinnin tueksi.

Digikampanjoita voidaan muokata ja säätää lennossa

Perinteiset markkinointikampikset tulee räätälöidä tarkasti koska muutosten tekeminen vaikkapa printattuihin mainosmateriaaleihin ei helposti onnistu. Tai ainakin se maksaa joka kerta kun muutoksia tehdään. Digimarkkinointia voidaan säätää ja muokata vaikka kesken kampanjoiden. Se on nopeaa ja ei vaadi työtunteja kovinkaan paljoa verrattuna perinteiseen markkinointiin.

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN OSA-ALUEET

Digimarkkinoinnin keskeisimpiä osa-alueita ovat hakukonemarkkinointi, sosiaalinen media, affiliate-markkinointi, sisältömarkkinointi ja sähköpostisuora. Näistä jokaisesta voidaan tehdä oma suunnitelmansa yrityksen tuotantotiimin hoidettavaksi.

VERKKOSIVUT

Yrityksen kotisivut tai verkkokauppa toimii yleensä digimarkkinoinnin liikenteen ohjauksen ”kotina” Modernit verkkosivut valjastetaan tukemaan verkossa tapahtuvaa markkinointia kaikilta osa-aluilta. Jos tämä asia ei ole kunnossa, on vaikea lähteä tekemään digitaalista markkinointia. Yrityksen kannattaa panostaa laadukkaaseen myyntiä tuottavaan verkkosivustoon. Suosituin julkaisujärjestelmä yritysten digimarkkinointia täydellisesti tukemaan on wordpress. (65%) kaikista verkossa julkaisuista sivuista toimii WP:n päällä. WordPress kotisivut tukevat erinomaisesti kaikenlaista digimarkkinointia.

Verkkosivujen tulee olla hyvin informatiiviset ja brändi-ilmeen mukainen kokonaisuusolla yrityksen brändin näköiset. Sivustot tulee olla nopeita käyttää ja sivujen tulee ohjata liikennettä kohti haluttuja tavoitteita. (konversio-optimointi).

SISÄLTÖMARKKINOINTI ON OSA DIGIMARKKINOINTIA

Verkossa ostaminen vaatii asiakkaalta harkintaa, tiedonhakua ja vertailua. Sivustovierailijat tekevät paljon itsenäistä tiedonhakua ennen kontaktia yrityksenne myyntiin tai ostamista vaikka verkkokaupasta. Jos he eivät löydä tarvittavaa tietoa sivustoltanne, niin on mahdollista, että kilpaileva yritys on tuottanut sisältömarkkinointia, joista tämä tieto löytyy.

Sisältömarkkinointi on investointi tulevaisuuteen. Sisällöt joita yritykselle tuotetaan kestävät aikaa hyvin. Se myös tuottaa sivustoilla konkreettisia tuloksia. Yrityksen kannattaa tehdä sisältöjä, jotka koukuttaa vierailijoita johtaa myös siihen, että Google pitää yrityksesi tarjontaa relevanttina ja näin palkitsee sivustosi googlen hakukonetuloksissa hyvinä sijoituksina.

HAKUKONEMARKKINOINTI ON NOPEITEN KONKREETTISTA KAUPPAA TUOTTAVA DIGIMARKKINOINNIN MUOTO

Hakukonemarkkinoinnissa toimenpiteet jaetaan kahteen eri toimenpiteiseen- Hakusanamainontaan (SEM) vaikkapa google-mainonta ja hakukoneoptimointiin (SEO). Hakukonemarkkinointi tuottaa siis tietoa suoraan käyttäjän ja potentiaalisen asiakkaan hakiessa tietoa yrityksistä ja tuotteista suoraan hakukoneessa. Yleensä hakukoneita käytetään kun ostaja tai ostopäättäjä on jo tehnyt hankintapäätöksen hankkia tuotteen. Hakukoneoptimoinnin tuloksia voit käydä testaamassa oman yrityksesi kohdalta –> Google näkyvyystesti

HAKUSANAMAINONTA ON YLIVERTAISTA JA NOPEAA MARKKINOINTIA

Hakusanamainontaa tehdään perinteisesti Google Ads -mainosalustan välityksellä. Google-mainonta on mainontaa joka vastaa hakutermeittäin hakukonetta käyttävän ihmisen tarpeisiin. Kampanjat räätälöidään näkymään tiettyjen avaintermien mukaisesti. Tällä tavalla sivustolla jo kerran vierailleet voidaan saada palamaan sivustolle ja mahdollisesti jopa tekemään toivottu toimenpide. Google-ads mahdollistaa myös näkymisen Googlen kaikissa muissa kanavissa: youtube, gmail, google-discovery ja googlen sisältöverkostot. Myös google-shopping kuuluu osana googlen omiin mainoskanaviin.

HAKUKONEOPTIMOINTI ELI SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)

Hakukoneoptimointi, eli SEO tai englanniksi (Search Engine Optimization) on jatkuvakestoista toimintaa jonka avulla pyritään ohjamaan hakukoneista mahdollisimman relevanttia liikennettä yrityksesi kotisivuille.

Hakukoneoptimoinnilla pyritään nostamaan sivustosi avaintermien sijoittumista mahdollisimman korkealle hakukonetuloksissa. Tämä onnistuu yleensä vierailijoita kiinnostavan laadukkaan sisällön tuottamisella.

Mikäli verkkosivujenne sisältö vastaa hakuja tuottavan vierailijan hakuihin saadaan yleensä sivustolle houkuteltua vierailija, joka mahdollisesti konvertoituu ostavksi asiakkaaksi myöhemmin tai riippuen sivuston konversio-optimoinnin asteesta ja tekstin myynticopystä asiakkaaksi vaikka ensivierailulla.

SOSIAALINEN MEDIA DIGIMARKKINOINNIN OSA-ALUEENA

Some-kampiksia tehdään monessa eri Some-kanavissa. Iso osa Suomalaisista käyttää  vähintäänkin yhtä sosiaalisen median kanavaa päivittäin. Sosiaalisen median markkinointi voidaan jakaa kahteen osaan: maksettuun mainontaa ja maksuttomaan luontaisen Some-feedin päivittämiseen.

MAINONTAA SOME-KANAVISSA

Yleisimmin maksettuja kampanjoita tehdään Meta, eli facebookissa ja instagramissa. Myös Youtube, Tiktok ja LinkedIn ovat käytettyjä alustoja kampanjoinnissa.  Kanavan määrittelyn tarkentaa halutun kohderyhmän tavoitus. Facebookissa pystytään tavoittamaan kaiken ikäiset, mutta Tiktok-mainonta ja insta soveltuvat nuorempiin kohderyhmiin.  

LUONTAINEN NÄKYVYYS SOMESSA

Orgaaninen näkyvyys edellyttää yleensä laadukasta ja aidosti hyödyllistä sisältöä jonkin sisältömarkkinointia tuottavan tahon välityksellä. Siksi luontainen termi hieman on harhaanjohtava. Koska sisällön tuotanto on ihmisten tuottamaa ja ideoimaa työtuotantoa.

Ns. Ilmaista näkyvyyttä on hyvin harvoin tarjolla, ja Some-alustojen algoritmit jatkuvasti pyrkivät minimoimaan ns. Ilmaista feediä. Vaikka yrityksellä olisi isokin seuraajakunta SoMe-kanavissa, ei postaukset näy kuin hyvin pienelle osalle seuraajista.

AFFILIATE JA VAIKUTTAJAMARKKINOINTI

Affiliate-markkinointi on  tietynlaista suosittelumarkkinointia eri kanavissa. Yleensä 2 tahoa sopivat keskenään suosittelusta kauppaan johtaneiden kontaktien määrästä jonkin tietyn palkkion. Joko % osuus kertakaupasta tai asiakkuuden elinkaareen perustuvan jatkuvan suosittelupalkkion.  Some-kanavissa on paljon vaikuttajamarkkinointia tuottavia ”some-persoonia” joiden kanssa eri brändit voivat sopia näkyvyyteen tai tuloksiin perustuvia markkinointi ja mainonta kustannusmalleja.

SÄHKÖPOSTISUORAT DIGIMARKKINOINNIN TYÖKALUNA

Sähköpostimarkkinointi on sähköpostin avulla tapahtuvaa markkinointia. Uutiskirjeen tilaaminen yrityksen tuotteista kiinnostuneelle ihmiselle on hyvä tapa saada asiakkuus syntymään hieman pidemmällä aikavälillä. Sähköpostin avulla myydään erittäin paljon, vaikka se saattaa kuulostaa hieman vanhanaikaiselta tavalta tehdä digimarkkinointia.

DIGIMARKKINOINTI TÄHTÄÄ MYYJIEN TUKEMISEEN NOPEALLA JA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ

Digimarkkinoinnilla on tärkeä rooli yrityksen myynnin tuessa. Kampanja hankkivat liidejä myynnille ja nämä käyvät asiakkaan ostovaiheen ja tuotehankinnan tilannetta yhdessä lävitse. Mitä laadukkaampia liidejä pystytään myynnille tuottamaan, sen enemmän niistä saadaan yritykselle uusia maksavia asiakkaita.

MARKKINOINNIN MITTAAMINEN ANALYTIIKKATYÖKALUILLA

Digitaalista markkinointia on mahdollista mitata erittäin tarkasti. Mikään asia mikä liittyy sivustoilla käyneisiin vierailijoihin ei oikeastaan jää analytiikkatyökaluilta piiloon. Mainosalustat pitävät sisällään myös perusanalytiikkaa mainosten toimivuuksista, mainosten avulle sivuille siirtyneistä ja yleisesti mainosten tehokkuudesta.

Yleensä mainosalustat ja verkkosivut linkitetään keskenään tuottamaan kattavan analytiikan vaikkapa Google 4 analytiikka käyttäen.  Analytiikan avulla nähdään myös mikä toimii ja mikä ei kohderyhmälle tuotettavissa sisällöissä.

Onko sinulla tarve lähteä tuottamaan yrityksellesi digimarkkinointia? Jos kaipaat digimarkkinoinnin asiantuntian apua pistä lomakkeella viestiä. Katsotaan yhdessä mikä juuri sinun yrityksellesi olisi järkevin tapa lähteä tekemään toimenpiteitä.

Samankaltaiset artikkelit