Kasvuhakkerointi keskittyy nopeisiin ja skaalattaviin ja mitattaviin toimenpiteisiin. Mitä se on?

Kasvumarkkinointi aka kasvuhakkerointi on Sean Ellisin kehittämä termi, joka syntyi Ellisin innovoidessa Dropbox pilvipalvelun kasvu-uraa. Ellis koki, että työntekijät, jotka olivat saaneet koulutuksen markkinoinnissa eivät kyenneet paikantamaan kasvumahdollisuuksia tarpeeksi tehokkaasti, vaan tapasivat luottamaan liikaa perinteisiin metodeihin markkinoinnissa.

Kasvuhakkeroinnin voi tiivistää ajatuksena siitä, että yritys ei välttämättä tarvitse menestyäkseen valtavaa pääomaa, vaan markkinatilaa voi vallita tuntemalla hyvin kohdeyleisönsä, ja omistautumalla tuotteensa kehittämiseen. Usein parhaat kasvuhakkerit ovat sellaisia, jotka keskittävät katseensa boksin ulkopuolelle. He miettivät, miten kasvu on mahdollista, eivätkä takerru liikaa esimerkiksi siihen mitä on aiemmin tehty.

Tsekkaa Growth Triben video kasvumarkkinoinnista

Kasvustrategia growth hackingissä

Kasvustrategia on strategia, eli suunnitelma jota yhtiö käyttää liiketoimintansa kasvattamiseen. Kasvuhakkeri on markkinoija, joka keskittyy kasvattamaan liiketoimintaa. Kasvuhakkeroinnissa ei keskitytä talousarvioihin vaan sen sijaan pitää löytää uusia tapoja markkinoida yritysten ja toimialojen tuotteita.

Kasvu on tärkeää erityisesti aloittaville yrityksille koska ne joko kasvavat tai kuihtuvat pois. Menestyneillä yrityksillä on varaa maksaa näkyvyydestä. Aloittavilla puolestaan on usein vain vähän pääomaa, minkä vuoksi niiden täytyy keksiä, miten saada tunnettavuutta ilman suuria investointeja.

Tärkeä asia kasvumarkkinoinnissa, niin kuin kaikessa markkinoinnissa on tuote. Yrityksen tuotteen tulee olla sellainen, että sen valmistus ja tarjonta pystyy vastaamaan kasvavaan kysyntään. Kasvuhakkeroinnin kautta pystytään luomaan asiakkuuksia suhteessa perinteiseen markkinointiin, erittäin nopeasti. Yrityksen pitää pystyä vastaamaan kasvavaan kysyntään tavalla tai toisella.

Perinteiset tuotteet, jotka vaativat esimerkiksi investointeja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi, eivät sovellu yhtä hyvin kasvumarkkinointiin. Jos tuotteen saatavuudessa on ongelmia, kuluttajat ehtivät unohtaa yrityksen ja siirtyä kilpailijan leiriin.

Puskaradio kasvuhakkeroinnissa

Nykyaikana nopea tiedonlevitys on tärkeää sekä hyvän että heikkojen asiakaskokemusten kannalta. Yleisö arvostaa tuotteita ja palvelua, jonka he saivat suosituksesta ihmisiltä, jotka he tietävät, tai sosiaalisesta mediasta. Nykyaikainen tiedonkeräys markkinoinnin laadun kehittämiseksi ei ole paljoa pyydetty. Dataa saadaan hyvin eri alustoilta ja sen välityksellä saadaan suosituksia oikeilta ihmisiltä jotka voivat vaikuttaa potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin positiivisesti.

Asiakaskokemukset ja näiden hyödyntäminen kasvuhakkeroinnissa

Kun tuote on valmis, markkinoijien on tutkittava asiakkaiden vuorovaikutusta ja kerätä palautetta. Tämä vaihe sisältää molemmat näkökohdat, kuten se, onko tuotteen tai tuotteen linjalla kysyntää, mitä kilpailijat ovat, ja onko markkinassa positiivista tarvetta kyseisille tuotteille.

Myös volyymejä voidaan selventää rinnastamalla markkinaa jo olemassa oleviin rinnakkaisiin tai kilpaileviin tuotteisiin. Se miten esimerkiksi hakukonevolyymit ilmoittavat rinnakkaisen tai kilpailevan tuotteen tai palvelun kysyntään, voi käyttää tietynlaisena oksviittana markkinoiden tarpeesta.

Hanki investoreita tuotteelle tai yritykselle

Miten voimme varmistaa, että tuotteemme markkinoilla on kysyntää? Kaveripiiri sanoo usein, että ideasi on hyvä, mutta kysy ovatko he valmiita sijoittamaan sen kehitykseen, tai tulemaan vaikka osaksi yritystä ? Pyytämällä ihmisiä investoimaan tuotteeseen tai yritykseen, voit saada palautetta siitä, onko todella markkinaa tuoteelle.

Kasvuhakkerointi ja ideoiden massatestaus

Internet ja sosiaalinen media ovat antaneet ihmisille mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan, mielipiteitä ja ehdotuksia. Saat somesta välitöntä palautetta ideoillesi ja tuotteille. Tämän avulla voit saada tunnettuutta, ja voit luoda välittömän yhteyden potentiaalisiin asiakkaisiin.

Muista kuitenkin että kohdennat kyselyä aina oikealle kohderyhmälle. Jos kyselet summamutikassa tuotteestasi keneltä sattuu, saatat vahingossa heittää hyvän idean tai tuotteen roskiin koska kohderyhmä ei ymmärrä tuotteesi tai palvelusi potentiaalia tai edes käyttötarkoitusta oman suppean käsityskykynsä vuoksi tai tarkemmin sen puutteen vuoksi. Eli oikeassa kohderyhmässä ymmärretään heti, mikä tuote on ja onko siinä jotain vipuvartta menestyä.

Palvelun ja tuotteen jatkokehittäminen kasvuhakkeroinnin avulla

Teoria menestyneistä tuotteista on, että 15 % potentiaalisista asiakkaista riittää vakuuttamaan muut. Monet aloittavat yritykset tekevät virheen yrittää kohdentaa markkinointiaan koko kohdeyleisölle, mutta tämä on usein todella kallista markkinointimetodeista riippumatta. Sen sijaan sinun pitäisi keskittyä 15 % kohderyhmäsi asiakkasta, jotka ovat todennäköisimmin ostavat tuotteen jos pystyt myymään heille, niin muut seuraavat.

Onko sinulla tarve lähteä tuottamaan yrityksellesi kasvumarkkinointia ? Jos kaipaat ideoita ja malleja joilla saada uuden yrityksesi myyntia skaalattua nopeasti, pistä lomakkeella viestiä. Katsotaan yhdessä mikä juuri sinun yrityksellesi olisi järkevin tapa lähteä tekemään kasvumarkkinointia.

Samankaltaiset artikkelit