Arvokas oikeudenmukainen elämä

Jokaisella yksilöllä tulee olla oikeus oikeudenmukaiseen elämään sisältäen kaikki ne tarpeet joihin yksilö voi itse omilla toimillaan ja tavoitteillaan pyrkiä. Yksilön tulee toteuttaa elämäänsä sääntöjen ja lakien mukaisesti, kuitenkin täysin vapaasti ja itsenäistä omaa tahtoaan noudattaen.

Ihmisarvoisen oikeudenmukaisen elämän perustat ovat yksilön aito arvostus, ikään, kykyihin tai sukupuoleen, uskontoon, rotuun, tai mihinkään muuhun yksilön ominaisuuteen riippumatta. Ihmisten välisissä suhteissa kaikissa elämän osa-alueissa tulee pyrkiä tasa-arvoon, sananvapauteen, ja oikeuteen ilmaista vapaasti mielipiteensä.

Yksilön vapaus toteuttaa itseään kaikilla elämän osa-alueilla

Ihmisillä tulee olla vapaus toteuttaa itseään juuri siten kuin haluaa, niin kauan kuin hän ei omilla toimillaan rajoita muiden vastaavaa vapautta, eikä riko lakeja omilla toimillaan. Myös yritysten tulee saada toteuttaa liiketoimintaa mahdollisimman vapaassa ja kehittämismyönteisessä yhteiskunnassa.

Yksilön vastuu omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista

Yhteiskunta voi kantaa yksilön puolesta vastuuta vain tiettyyn pisteeseen asti. Hyvinvointia tulee rakentaa yksilön oman potentiaalin ymmärtämisen ja toteuttamisen kautta.

Oman elämänsä vastuuta ei voi ulkoistaa yhteiskunnalle, tai läheisille, ellei ihminen ole kyvytön huolehtimaan itsestään vaikkapa sairauden vuoksi. Silloin kun kyseessä on kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät ja ihmiset, tulee heistä huolehtia yhteisvastuullisesti.

Tyytyväinen tasapainoinen elämä

Kun yksilö pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun, oman potentiaalinsa mahdollistamin keinoin, pystyy yksilö kokemaan elämänsä tasapainoiseksi ja tyytyväisyyden tunnetta tuottavaksi.

Tähän liittyy yksilön mahdollisuudet ja kyky toteuttaa itseään juuri sellaisena kuin hän on, kaikissa elämän osa-alueissa missä yksilö vaikuttaa. Yhteiskunnan tulee tarjota yksilöille mahdollisuuksia tasapainoiseen ja ihmisarvoa kunnioittavaan elämään. Yksilöllä tulee olla rohkeutta ja halua rakentaa omaa elämäänsä sellaiseksi, että elämään syntyy tyytyväisyyttä ja onnellisuuden kokemusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.