Jokaiselle nuorelle mahdollisuus harrastamiseen ilman tulorajoja

Osattomuuden ja toimettomuuden tunteet ajavat nuoria yhä nuoremmissa ikäluokissa epäterveisiin tapoihin käyttää aikaa. Nuoria vetäytyy SoMeen, nettimaailmaan ja epämääräisiin hengailuporukoihin, järkevämmän ja aktiivisemman tekemisen puutteessa.

Haluja varmasti nuorilla olisi tehdä ja kokeilla monenlaisia harrasteita, mutta ikävä kyllä monessa perheessä saattaa harrastaminen kaatua liian korkeisiin harrastemaksuihin.

Yleisellä tasolla olevien harrastustoimintojen tukeminen kaupungeissa ei riitä. Tarvitaan ohjelma ja malli, jossa kehitetään vähävaraisten perheiden, lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastamiseen sitoutuneesti ja suunnitelmallisesti.

Harrastustakuu on kirjattu yhdeksi Lahden kaupungin viidestä kärkihankkeesta. Syksyllä 2019 sivistyslautakunta antoi työryhmälle toimeksiannon laatia harrastustakuun toteuttamiseksi toimenpidesuunnitelman, joka pyrkii ohjaamaan lapset ja nuoret heitä itseään kiinnostavaan ohjattuun harrastustoimintaan.  

Mahdollisena tulevana kuntapäättäjänä haluan olla edistämässä ja kehittämässä nuorten harrastetakuuta Lahdessa.

Kiinteä suhde omaan ”juttuun” kantaa elämässä läpi vaikeiden aikojen

Harrastamisen hyödyt ovat kiistattomat. Kun nuori löytää oman lajinsa kokee hän sen kautta onnistumisen, yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia. Myös kaveripiirin ollessa tervehenkistä, jää turhat ”vaikkapa päihdekokeilut” pois, kun arki on tasapainossa koulun ja mielekkäiden harrastusten kanssa.

Usein myös harrastusporukoista löytyy tukipilareita ”kavereita, ohjaajia, valmentajia” joita voi lähestyä sellaisissa asioissa, joissa yksin oman voimat eivät välttämättä kanna. Harrastus on paikka, jossa voi arjen murheet jakaa kavereiden kanssa, kokea uusia onnistumisen tunteita ja löytää itsestään jatkuvasti kehittyvä nuori ihminen ja oma persoona.

Monelle nuorelle saattaa harrastuksissa tuleva positiivinen palaute olla ainoa kehu, mitä nuori tai lapsi saa osakseen arjessa. Hyvä harrastus on nuorelle tukipilari, jonka varassa kasvaa kohti aikuisuutta.

Toimenpiteitä, joita harrastetakuun toteutuminen laadukkaasti tulisi pitää sisällään:

  • Harrastustakuun toteutuminen huomioidaan kunnan hyvinvointisuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Takuulle tulee myös tehdä konkreettinen jalkautumis- ja toteuttamissuunnitelma, seuranta, sekä siihen tulee budjetoida riittävästi rahaa.
  • Vähävaraisten perheiden lukumäärä tulee kartoittaa ja kohdentaa viestintää aktiivisesti heille. Koulut voivat myös tehdä aktiivisesti nuorten harrastetilanteiden kartoitusta, esim. Tukea tarvitsevien perheiden kohdalla.
  • Lahden koulujen tulee avata omat tilat, salit ja kenttänsä iltapäivien harrastustoiminnalle ja vapaalle harrastamiselle ilmaiseksi
  • Seurat voivat tulla aktiivisesti mukaan harrastetakuun kehittämiseen ja  tuomaan omia lajiesittelyjä kouluihin
  • Nuoret otetaan aktiivisesti mukaan kehittämään mallia ja tuomaan mukaan omia mielipiteitään.
  • Kaupungin tulee aktiivisesti kehittää ja rakentaa lisää matalan kynnyksen harrastepaikkoja eripuolille kaupunkia, joissa pystytään suorittamaan nuorten kanssa ohjattua liikunnallista harrastetoimintaa.

Similar Posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *