ess.fi vaalikoneen vastaukseni – Pasi Silvennoinen ”Pro Lahti” Voit äänestää minua aluevaaleissa numerolla 81.

Alla on ess.fi vaalikoneen vastaukseni liittyen aluevaaleihin. Vastaus kysymykseen aukeaa painamalla + merkkiä kysymyspalkissa. Esimmäisenä aina oma mielipiteeni kysymykseen.

Olen samaa mieltä. Päivystävä terveydenhuoltoa tulee tarjota myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tulevaisuudessa myös tietotekninen kehitys mahdollistaa päivystykset paljon helpommin ja kustannustehokkaammin, kuin ennen. Etäyhteyksin tapahtuva päivystys tuo aivan merkittäviä kustannussäästöjä, sekä nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Olen eri mieltä. Tämä on äkkiseltään varmasti täysin mahdoton tilanne toteuttaa työvoimapulan vuoksi. Tuettua kotihoitoa kuitenkin tulee kehittää, ja siihen budjetoida enemmän, jotta vanhukset voivat olla mahdollisimman pitkään kotona, laitosten sijasta.

Olen eri mieltä. Se että toimivat palvelut löytyvät kohtuulliselta etäisyydeltä, ei tarkoita sitä etteikö ne olisi toimivia. Päinvastoin. Mitä nopeammin avuntarpeeseen reagoidaan ja mitä lähempää terveyskeskus asiointi toteutuu sen parempi. SoTe-alueen tulee toimittaa kaikilla mittareille hyviä terveyspalveluita alueella asuville ihmisille.

Olen samaa mieltä. Nykytekniikka mahdollistaa niin hyvät yhteydet, että asiointia pystytään hyvin toteuttamaan etänä.

Olen samaa mieltä. Ymmärtääkseni toiminta on ollut laadunkriteereillä hyvällä tasolla. Jos toiminta pystytään skaalaamaan helposti, niin mikä ettei sama saada ajettua muuallakin toimivana läpi. Kuitenkin hoidon tason tulee olla laadukasta ja ihmisten tulee päästä terveyspalveluihin kohtuullisessa ajassa.

Olen eri mieltä. Kaikkien tahojen tulee noudattaa laatukriteeristöä, jonka tavoitteena on hoidontarpeeseen tulevan yksilön elämäntilanteen laadukas hoito. Sillä ei ole väliä onko palvelun tarjoaja yksityinen, tai kunnallinen taho. Laatu ratkaisee ja markkinat pitävät huolen siitä että huonosti toimivilla yksiköillä ei ole ns. Kysyntää.

Olen täysin samaa mieltä. Mitä nopeammin pystytään apua tarjoamaan, sitä enemmän sillä on vaikutusta nopeampaan toipumiseen ja yksilön tunteeseen siitä, ettei hänen tilannettaan väheksytä miltään taholta. Nopea reagointi myös saattaa lyhentää kokonaisuudessaan, esimerkiksi pitkän terapiatyöskentelyn tarvetta.

Täysin samaa mieltä. Terveyden hoidon palvelut pitää saada kohtuullisen matkan etäisyydeltä kaikkialla. Se ei tuota mitään säästöjä, että kaikki palvelut tungetaan johonkin jättilaismäiseen hoitoyksikköön. Palveluiden taso heikkenee toimimalla näin ja ihmisille tulee suhteettoman paljon vaikeuksia päästä vaikkapa lääkäriin jos ajomatka on liian pitkä.

Olen samaa mieltä. Palveluiden keskittäminen pelkästään Lahteen ei ole kenenkään etu. Kuntien elinvoimaa pitää pitää yllä mahdollisuus laadukkaiden terveyspalveluiden tarjoamiseen. Tämä on myös tasa-arvo asia. Alueiden eriarvoistuminen ei ole pitkässä juoksussa hyvä asia.

Olen samaa mieltä. Avun tarpeen kriittisyyden kartoitus korostuu tässä. Mutta lähtökohtaisesti ambulanssin saapumisen kesto ei saa ylittää mitää kriittistä aikarajaa. Palvelutarpeiltaan saman tasoissa kunnissa tulisi pyrkiä tarjoamaan saman tasoinen palvelu.

Ihmisten avuntarve tulee seuraavana 20 vuotena vain lisääntymään kun suuret ikäluokat alkavat olemaan iässä, jossa ambulanssien kuljetustarve kasvaa.

Samaa mieltä. Lahdessa ja Päijät-Hämeessä on vakava huumeongelma. Käyttäjämäärät kasvavat vuosi vuodelta ja haitat näkyvät jokapäiväisessä elämässä arjessa vaikkapa ihan Lahden ydinkeskustassa. Tämä luo turvattomuuden tunnetta tavallisille ihmisille. Muissa maissa valvotut ja oikein sijoitetut käyttötilat ovat vähentäneet huumehaittoja.

Käyttäjistä saataisiin valvotuissa yksiköissä paremmin selville kokonaisuuden tilannekuva, käyttäjämäärät saataisiin osittain selville, ”anonyymisti”. Apua pystyttäisiin tarjoamaan kohdennetusti, myös niille jotka haluaisivat lopettaa huumeiden käytön.

Päihderiippuvuus on psyykkinen sairaus, ja tähän asiaan yleisestikin tulee tulevaisuudessa olla paljon toimivammat sairaudenhoidon mallit. Kenen tahansa lapsi tai lähipiirissä oleva nuori saattaa ajautua päihderiippuvaiseksi, päihderiippuvuus usein sairastuttaa eri tavoin myös päihdesairaan lähipiiriä, siksi tämä on erittäin tärkeä asia.

Samaa mieltä. Palo- ja pelastustoimi on kriittinen osa koko SoTe-alueen ja hyvinvointialueen toimintaa. Eli päinvästoin tätäkin osa-aluetta tulee kehittää toimivammaksi. Kaikki maksaa tietenkin, mutta ei täällä nyt ruveta mihinkään kehitysmaan tasolle palveluita ja toimivaa yksikkötoimintaa ajamaan.

Täysin samaa mieltä. Sote-työnantajien ja valtion tulisi katsoa peiliin ja laittaa palkkausjärjestelmät 2020-luvulle. Tämä on sellainen arvokäsitteellinen asia jo lähtökohdallisesti. Meillä tulee kohta hoidettavaksi suuret ikäpolvet, jotka ovat rakentaneet meille tätä hyvinvointiyhteiskuntaa ja kustantaneet veronmaksuillaan kaikille toimivia hyvinvointipalveluja.

Tämä SoTe-alan palkkaus on täysin vastoin mitään järjellistä logiikkaa. Koko Sote-alan palkkaus tulee katsoa sellaiseksi että se on kilpailukykyinen verrattuna muihin toimialoihin. Nyt se laahaa 20-25% perässä. Tämä johtaa siihen että hoitajat vaihtavat eri aloille. Ja mistään Singaporesta tai halpamaista tuomalla työvoimaa, tämä ei ratkea. Palkat tulee laittaa hoitoalalla kuntoon jo alan houkuttelevuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Eri mieltä. Ei tarvitse laskea, mutta hoitoonpääsyn toteutuminen ja avun saanti ei saa olla taloudellinen kynnys. Jos maksuja lasketaan, joudutaan se taloudellinen ero laskemaan takaisin jostain muusta kakusta, ja yleisesti tämä tarkottaisi kokonaisveroasteen nostoa, mikä ei ole hyvä asia.

Eri mieltä.Nämä kaksi toimijaa eivät saa olla missää nimessä vastakkainasettelussa. Vaan molempien sektorien tulee pyrkiä toimivaan saman tavoitteen eteen. Laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen.

Eri mieltä. Ei ole järkevää rakentaa lisää kustannettavia neliöitä hyvinvointialueelle, kun markkinoilta löytyy toimijoita, joissa vanhusten palvelut pystytään tuottamaan samalla laatutasolla ja hinnalla. Näissä tietysti pitää olla tarkat laadun ja hoitotyön seurantakriteerit.

Olen eri mieltä. Hyvinvointialue lakkaa pian olemasta hyvinvointialue, jos kaikki pisteytetään ja tuotetaan kustannustehokkuuden alle. Liian suurien yksiköiden perustaminen voi johtaa tilanteeseen, jossa koko sairaanhoitoprosessi pahimmillaan tukkeutuu ja kukaan ei saa asiallista ja hyvää palvelua.

Olen samaa mieltä. Ei kansanedustajan eikä välttämättä myös kunnanvaltuutetun. Mitä useammalla pallilla poliitikko istuu, sen sekavampaa soppaa keittää. Tulee eturistiriitoja ja poliittisen ohjauksen riski.

Tässä hyvinvointialueessa ja sen tulevassa aluevaltuustossa tulisi olla mahdollisimman paljon Sote-alan huippuosaajia, sekä ihmisiä jotka ovat esimerkiksi asiantuntijatyössä. Ihmisiä jotka pystyvät nopeasti ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia ja tekemään päätöksiä tietoon pohjautuen.

Täysin eri mieltä. Ei missään nimessä. Tämä johtaisi hyvinvointialueiden eriarvoistumiseen. Tuottaisi lisää hallinnontasoja, joka johtaa lisääntyneisiin kustannuksiin.

Myös eri hyvinvointialueet ovat nyt verotuotoiltaan ja väestöpohjaltaan erilaisia, eli aivan mahdoton ajatus tasa-arvon toteuman kannalta. Perustuslaki Suomessa velvoittaa meitä yhdenvertaiseen kohteluun. Maakuntavero vääristäisi tätä jo lakiin kirjoitettua perustaa.

Eri mieltä.Osaavan työvoiman kouluttaminen kestää kielitaidon ja muun osaamisen lisäksi vuosia. (Ei ole mitää valmiita hoitajia jonossa tulossa, tai mahdollisuus tilata vaikka aasiasta) Sitten kuitenkin kaikille pitää maksaa lähtökohtaisesti sama palkka.

Jos tuodaan vaikka 10 000 hoitajaa tänne apuun, niin mikä estää heitä vaihtamasta nopeasti Suomen palkkakuopasta naapurimaihin, kun tajuavat, että siellä maksetaan 30-40% parempaa palkkaa kuin Suomessa.

Tämä idea on lähtökohda taas vähän kuin valoa kannettaisiin sisälle säkeissä. Tämä ongelma ratkeaa sillä, kun koko Sote-alan palkkataso korjataan vastaamaan sen vaativuutta ja arvoa.

Samaa mieltä. Jokin järkevä kuntakohtainen vaikutusmahdollisuuden malli olisi hyvä olla olemassa. Muuten tilanne johtaa siihen että keskuskaupungit määrittelevät kuinka palveluita tarjotaan ja missä niitä tarjotaan.

Tämä johtaa auttamatta siihen tilanteeseen, että lähikuntien palvelutarjonta supistuu.

Ei ihan heti järkevän kuuloista. Monessa kunnassa on tehty viimevuosina mittavia hankkeita päiväkotien ja koulujen kehityksen osalta. Rakennetaan uutta ja saneerataan vanhaa.

Tuossa hyvinvointialueen kokonaisuudessa on niin paljon hallittavaa muuttujaa, että se yksistään antaa suuria haasteita koko hyvinvointialuemallin toimivuudelle, sekä ylipäätään ”järkevyydelle”

Eri mieltä. Valtiolta tulee tarkat raamit ja budjetit joiden rajoissa hyvinvointialueen tulee aluksi toiminta rakentaa. Varmasti valtion rahallisen tuen avulla joudutaan tämmöisessä tilanteessa toimimaan, jos näyttää siltä että jokin hyvinvointialue joutuu taloudellisesti tilanteeseen, jossa hartiat eivät riitä.

En osaa sanoa.

Similar Posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *