Mielipiteeni vaalikoneista ja ess.fi vaalikoneen vastaukseni – Pasi Silvennoinen ”Pro Lahti”

Vaalikoneet yksinkertaistavat asioita ja tuottavat omaa mielipidettäsi lähellä olevia ehdotuksia valmiisiin kysymyksiin, jotka joku taho ”mediatalot” ovat valinneet kysyttäviksi. Tämä mahdollistaa tietynlaisen ohjailtavuuden jo kysymysten asettelussa, eikä ole ideaalinen tapa mielestäni valita ehdokkaita. Helppoa vaalikoneen käyttö tavallaan on. Paljon helpompaa kuin aidosti tutustua johonkin ehdokkaaseen.

Kuntavaaleissa vaalikoneet antavat kuitenkin tietyssä mielessä hyvän ja nopean tavan tutustua oman kunnan alueen ehdokkaisiin. Varsinkin nuorille vaalikoneet saattavat olla hyvä työkalu oman ehdokkaan löytymiseen.

Alla on ess.fi vaalikoneen vastaukseni. Vastaus kysymykseen aukeaa painamalla + merkkiä kysymyspalkissa.

Lahden kuntatalouden ongelmia ei ratkaista veroja korottamalla. Jos veroja korottamalla saataisiin talous tasapainoon olisi se nyt jo kunnossa. Kunnalle taloudellisesti ei ”järkevät” palvelut tulee löytää ja lakkauttaa.

Lahti Energiaa ei tule myydä kaupungin taloustilanteen korjaamiseksi. Tälläinen toimenpide jatkaisi samaa lyhytnäköistä talouspolitiikkaa mitä Lahdessa on harrastettu viimeiset 20 vuotta. Se että yhtiön osingonmaksukyky omistajilleen on heikko nyt, ei tarkoita että se olisi sitä vaikkapa 5 vuoden päästä. Ehdoton ei Lahti Energian myynnille.

Kunnan palveluja voidaan ja pitääkin siirtää yksityisten palveluntuottajien tuottamaksi. Yksityistäminen ei voi olla kuitenkaan itseisarvo tuottamismallina. Palvelujen tason laatu, ei saa kuitenkaan merkittävästi tämän seurauksena heiketä mikäli kaupunki yksityistää palvelujaan.

Mikäli palvelujen laatu, saatavuus ja hinta kohtaavat yksityisen tahon tuottamana, voidaan kunnan palveluja yksityistää kaikilla nykyisillä kunnan tuottamilla palvelusektoreilla. Kaupungin kilpailuttamisosaamista tulee tehostaa, ja ostohankitaprosesseihin tulee lisätä läpinäkyvyyttä.

Mikäli Lahden kaupungin omistamat yhtiöt voivat kilpailla järkevillä kulurakenteilla ja tuottaa laadukkaita palveluja jotka käyvät markkinoilla kaupaksi, voi Lahti hyvin pyörittää tälläisia yhtiöitä jatkossakin. MIksi myydä tai yksityistää kaupungille osinkoja ja voittoja tuottavia yhtiöitä?

Lahdessa on lähes 20% työttömyys. Ensisijainen tavoite tulisi olla paikallisten osaajien, eli Lahtelaisten työllistyminen työmarkkinoilla. En vastusta ulkomaista työvoimaa, mikäli tulevat toimialoille joilla on selkeästi työvoimapulaa, eikä heidän palkkausratkaisut ole ristiriidassa työsopimuslain kanssa.

Ulkolaisen työvoiman tulee myös olla alalle koulutettua, vähintäänkin kohtuullista suomenkieltä osaavia ja päteviä ammattilaisia. Työvoiman koulutukseenkin voidaan määrittää taloudellista budjetointia, mikäli pystytään varmistamaan koulutuksen ”tarve” markkinoilla.

Lahden kaupungin omistamat tapahtumatyhtiöt ovat vuosikaudet olleet reilusti tappiollisia. Lahti saa tulevaisuudessa luontaista asiakasvirtatuloa. KymiRingin tapahtumiin osallistuvien turistien kulutuksesta lahdessa ja lähialueilla (hotellimajoitukset, ravintolat, ym.) Verovarojen käyttö uusien yhtiöiden perustamiseen on järjenvastaista, historian valoon peilaten.

Maksuton julkinen liikenne voisi soveltua vaikka koululaisille ja muille opiskelijoille, alle 20 vuotiaille ja eläkeläisille. Ilmaista julkista liikennettä voitaisiin kokeilla ja katsoa sen hyötyasteita, jonka jälkeen päättää soveltuuko malli pitkän aikavälin toimintaan.

Kulttuurin tuottaminen ei saisi olla kuntatalouden ydintehtäviä. Kulttuuripalveluihin käytettävät verovarat kuitenkin tulisi ottaa tarkkaan tarkasteluun. Teatterit, oskesterit ja museot tuottavat henkistä pääomaa näitä palveluja käyttäville kaupunkilaisille, vieraspaikkakuntalaisille ja turisteille.

Myös kulttuurin parissa työskentelevät saavat palkkansa, näin pitkälti ”verovaroin”. Liikaa säästämällä kulttuurista saatetaan vahingossa leikata esimerkiksi kaupungin houkuttelevuudesta liittyen turismiin.

Tässä taloustilanteessa pitää tarkastella kaikkia kulueriä kriittisesti. Se että Lahti on ollut kuuluisa talviurheilukaupunki ei saa olla jatkuva toistuva suoritepaikkojen ylläpidon kuluerä tulevaisuudessakin.

Ilmastonmuutoksen myötä, ei voi aina edes tietää voidaanko tulevaisuudessa vaikkapa Salppurin kisoja, tai mm-hiihtoja järjestää siten, että ne olisivat yleisölle houkuttelevia tapahtumia. Toisin sanoen pelkästä vanhasta maineesta on turha maksaa, jos se ei tulevaisuudessa tuota enemmän, kuin vie kuntatalouden panostuksissa.

Kaikille tulee taata pääsy kunnalliseen terveyden hoitoon. Se että käynti maksaa hieman on palvelun tuottajataholle tärkeä tuloutus ja näillä taataan myös palvelun laadukkuuden tasaisuutta. Kaikki yleisesti ottaen pääsevät lahdessa lääkäriin, riippumatta taloudellisesta tilanteesta.

Ei missään nimessä. Josko ensin katsottaisiin kuinka ohitien liikenne vaikuttaa keskustan alueella läpikulkuliikenteeseen. Kaikki ylimääräinen keskusta-alueen mylläys tulee lopettaa.

Valtion maksamat lapsilisät perheille ovat tarkoitettu uuden lapsen kulujen tukemiseen. En näe mitään erillistä hyötyä miksi kunnan pitäisi maksaa erillisiä vauvalisiä.

Lahdessa on Suomen pahin päihdeongelma. Mikäli tähän ei reagoida nyt tulee se tulevaisuudessa kasvamaan yhä enemmän, mikä lisää kustannuksia ja inhimillistä tragediaa nopeasti. Asian sivuuttaminen lisää kustannuksia kiihtyvällä tahdilla enemmän kuin, se että asiaa ei ruveta hoitamaan kuntoon.

Lahti on kantanut vuoden 2015 pakolaistulvasta ison osan valtakunnallisesti katsottuna. En näe mitään syytä miksi Lahden tulisi yhä enemmän tulevaisuudessa ottaa yhtään enempää kiintiöpakolaisia kuin oleskeluluvan jo saaneitakaan, elleivät he voi heti työllistää itseään täällä.

Lahden tulee rakentaa matalan tason liikuntapisteitä eripuolille kaupunkia. Kivimaan uimahallin ulkoliikuntapiste esimerkkinä. Erilaisten harrastepaikkojen lisääminen lisää myös liikkumista kaikissa ikäryhmissä, mikä vähentää terveydenhoitokuluihin menevää rahaa. Erottelu kuntoliikunnan ja kilpaurheilun välille on turha.

Talouskasvu ja työpaikat ovat paikallisesti asioita jotka luovat hyvinvointia alueellisesti ja valtakunnallisesti. Se että luodaan uutta liiketoimintaa ei tarkoita sitä että se tehtäisiin ympäristötekijöiden kustannuksella.

Kaupungin ei tulisi hankaloittaa yksityisautoilun sujuvuutta keskustassa ja sen lähialueilla, millään toimenpiteillä. Keskustan saavutettavuus pitää olla helppoa niin kävellen, pyöräillen, kuin autoillenkin.

Lahden kaupunkin on viimevuosina tehnyt liikenteen keskustakehitystä joka syrjii voimakkaasti autoilijoita, ja joka on mielestäni väärin.

Ilmainen ehkäisy vähentää ei toivottuja raskauksia merkittävästi nuorilla ikäryhmillä. Tästä ei myöskään tule kunnalle isoja kustannuksia, vaan enemmänkin säästöjä, vaikkapa vähentyvien aborttien määrän myötä.

Jos näin ei olisi en hakisi kunnanvaltuustoon muutosta ajamaan. Olen asunut Lahdessa lähes koko elämäni ajan lukuunottamatta opiskeluaikoja. Rakkaus kotikaupunkia kohtaa vain kasvaa vuosi vuodelta. Sydämmeen sattuu ja riipii välillä katsoa ja kokea, kuinka huonosti Lahdessa hoidetaan meille varmasti kaikille rakasta kotikaupunkia.

Kaikkien kaupunkisektoreiden työtehtäviä ja mahdollisia irtisanomisia voidaan tarkastella säästösyistä. Lukuunottamatta koululaitoksissa ja varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien tai erityislapsien kanssa, ja kaikkein heikommissa asemassa olevien ihmis- ja ikäryhmien kanssa työskenteleviä.

Pormestarimallit eivät ole kuntatalouden ongelmien ratkaisun ytimessä. Perinteinen kaupunginjohtajamalli on aivan riittävä Lahdelle. Emme tarvitse mitään uusia ”himmeleitä” tai johtamismalleja, koska se lisää kustannuksia.

Myöskin pormestarimallin ”salamyhkäinen” valmistelu ja läpirunttaus, ilman demokraattista lahtelaisten enemmistöä, olisi irvikuva demokratialle.

Kouluruuan tulee olla ravitsevaa ja hyvänmakuista. Nämä kriteerit tulisi olla 1 prioriteetteja. Hinnalla kilpailu materiaaleissa johtaa huonoon lopputulokseen.

Jos ihminen ei saa ravitsevaa terveellistä ruokaa, johtaa se jossain vaiheessa sairastumisiin ja tämä luo kunnalle terveydenhoitokuluja. Jos läheltä saa laadukkaita elintarvikemateriaaleja kannattaa kunnan ostaa niitä läheltä myös työllisyyden kannalta.

Kyllä. Liisu on aivan järjetön kustannushimmeli jonka todellista hintaa ei ole vielä edes yleisölle kerrottu. Lahden keskustaa on myllätty aivan tarpeeksi viimeisen 10 vuoden aikana.

Laitetaan nyt kuntoon ne asiat jotka aivan välttämättömät. Puistot, älypyörätiet ja uudet keskustan liikenneratkaisut eivät ole niitä.

Lähikirjastot voidaan jättää rauhaan. Ne tarjoavat sivistystä ja toimintaa ja erilaista ohjelmaa kaikille ikäluokille.

Kyllä. Yksiöiden tulee ottaa vastuu omasta itsestään. Ei voida elää kuin siat pellossa ja tuhota omaa terveyttä, jonka jälkeen sysätään omat vaivat valtion tai kunnan maksettavaksi. Näihin kaikkiin on olemassa jo ratkaisut jotka liittyvät terveellisten ja liikunnallisten elämäntapojen noudattamiseen.

Similar Posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *